1380656785-bpfull

Mgr. Tomáš Retka, Ph.D.

odborný asistent

Střední Asie, skupinové identity, sociální politika, občanská společnost aplikovaná antropologie, nevládní organizace, sociální práce

Kontakt

tomas.retka@upce.cz

+420 466 036 457

Kancelář

KG 08 013

Konzultace v LS 2020/2021

Konzultace probíhají prostřednictvím online komunikace po předchozí domluvě.

  • Vzdělání
  • Akademická a vědecká praxe
  • Publikační činnost
  • Konference a výzkumy

Mgr., Sociální antropologie, FF UPCE, 2009
Bc., Sociální patologie a prevence, PF UHK, 2009
Bc., Sociální antropologie, FF UPCE, 2006
DiS., Sociální práce, VOŠ Pardubice, 2003

2009 – dosud Katedra sociální a kulturní antropologie FF UPa, asistent; odborný asistent

Další pracovní a odborné zkušenosti

Charita Nový Hrozenkov, Analytik a evaluátor, 2016 – dosud
SPŠE a VOŠ, Externí pedagogický pracovník, 2009 – 2016
Péče o duševní zdraví – Výměník z.s., Vedoucí sociálních služeb, 2014 – 2016
Péče o duševní zdraví – Výměník z.s., Sociální pracovník 2009 – 2016
SKP-CENTRUM o.s., Vedoucí Dobrovolnického centra a koordinátor dobrovolníků 2007 – 2009

BAHENSKÝ, F. a kol. 2010. Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR. (kolektivní monografie). Praha: Etnologický ústav. (Kapitola 8. Etnické složení současného Kyrgyzstánu v kontextu zásahů národnostní politiky SSSR. s. 191 – 218.)
BEDŘICH, A., RETKA, T. (eds.). 2015. Rytíř z Komárova – K 70. narozeninám Petra Skalníka. Praha: Antropoweb.
http://www.antropoweb.cz/media/document/skalnik_2015_rytir_z_komarova_ebook.pdf
KOKAISL, P., PARGAČ, J. a kol. 2007. Lidé z hor a lidé z pouští: Tádžikistán a Turkmenistán: Střípky kulturních proměn Střední Asie. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. (Kapitola 3.3.2, s. 218 – 227.)

KOKAISL, P., PARGAČ, J. a kol. 2006. Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán. Praha: Univerzita Karlova v Praze. (Kapitoly 5.3.1 – 5.3.5, s. 151 – 171.)

PECHA, L. (ed.). 2013. Tradice a inovace v kulturách starého Východu. (kolektivní monografie) Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni
(Kapitola Ismailité ve Střední Asii – historie a současnost. s. 78 – 85.)

RETKA, T. Kyrgyzská etnická identita v kontextu mezietnických interakcí.
In: LENK, L., SVOBODA, M. 2006. Veselé tropy. Praha: Antropoweb. (s. 129 – 142.)

RETKA, T. Zpráva z výzkumu: Střední Asie 2005 – 2006.
In: SKALNÍK, P.; ŠAVELKOVÁ, L. (eds.) 2008. Okno do antropologie – Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice. (s. 295 – 304.)

RETKA, T.; KONÁŠOVÁ, Z. Příbuzenství tádžických Pamírců „včera a dnes“.
In. AntropoWEBZIN. 2–3/2009, ISSN 1801-8807. (s. 25 – 34.)

RETKA, T. Identita(y) obyvatel tádžického Pamíru.
In: AntropoWEBZIN. 3/2010, ISSN 1801-8807. (s. 253 – 261.)

RETKA, T. Způsoby interpretace společného historického původu tádžických Pamírců.
In: AntropoWEBZIN. 1/2012, ISSN 1801-8807. (s. 9 – 15.)

Zprávy z akcí

BEDŘICH, A., RETKA T. Rytíř z Komárova: K 70. narozeninám Petra Skalníka.
In: AntropoWEBZIN. 1-2/2016, ISSN 1801-8807. (s. 45 – 46.)

RETKA, T. Mezinárodní perspektivy současného terénního výzkumu v sociální antropologii. Kulatý stůl pořádaný Katedrou sociálních věd Univerzity Pardubice.
In: Český lid. 2016, číslo 2, ročník 103. ISSN. (s. 288 – 291).

Terénní výzkumy

Tádžická republika – Skupinové identity obyvatel Pamíru, 2006 – 15 (celkem 9 měsíců)
Kyrgyzská republika – Etnické složení a rodová struktura Kyrgyzstánu, 2005 (3 měsíce)

Další terénní zkušenosti

Gruzie, Gruzínská vesnice v proměnách času – krátkodobý výzkum, 2010 – 11 (celkem 5 týdnů)
Dolní Roveň, Vztah obyvatel obce k životnímu prostředí – studentský výzkum, 2004 (1 měsíc)

Zahraniční stáže

Institute of Humanitarian Sciences, Khorog, Republic of Tajikistan, 2014 (4 měsíce)

XVII Orientalia Antiqua Nova, Plzeň, 27 – 28.4.2017
RETKA, T. Šugnánská svatba – pamírský fenomén v kontextu společenských změn regionu

XVI Orientalia Antiqua Nova, Plzeň, 21 – 22.4.2016
RETKA, T. Jazyková politika současné Tádžické republiky v historicko-politických souvislostech

Vítr stepí, hradby oáz: příspěvky k archeologii střední Asie, Praha FF – UK, 27. 5. 2016
RETKA, T. Etnická identita tádžických Pamírců

X. Mezinárodní studentská konference AntropoWebu v Plzni, 2014.
RETKA, T. Od Lingua franca po lokální jazyk aneb zamyšlení nad významem znalosti místního jazyka při antropologickém výzkumu.

XIV. Konference „Orientalia Antiqua Nova“, Plzeň, 2014.
RETKA, T. Od Marca Pola po Julia Fučíka – Obyvatelé Pamíru pohledem západních cestovatelů

XIII. Konference „Orientalia Antiqua Nova“. Plzeň, 2013.
RETKA, T. Ismailité ve Střední Asii – historie a současnost.

„Střet kultur – škola základ civilizace“, UHK Hradec Králové, 5.12.2012.
RETKA, T. Situační aspekty sociálních identit.

„Orientalia Antiqua Nova“, Plzeň, 22.– 23. 3. 2012.
Retka, T. Odkaz Alexandra Makedonského v současném Badachšánu.

VII. Mezinárodní studentská konference AntropoWebu v Plzni 2011.
RETKA, T. Způsoby interpretace společného historického původu tádžických Pamírců.

Mezinárodní vědecká konference Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR, Etnologický ústav, 2.12.2010.

RETKA, T. Etnické složení současného Kyrgyzstánu v kontextu zásahů národnostní politiky SSSR
VI. Mezinárodní studentská konference AntropoWebu v Plzni 2010

RETKA, T. Identita(y) obyvatel tádžického Pamíru
Studentská antropologická konference AntropoWebu v Plzni 2009

RETKA, T., KONÁŠOVÁ, Z. Příbuzenství tádžických Pamírců „včera dnes“
III. Mezinárodní studentská konference AntropoWebu v Plzni 2007

RETKA, T., Rodová struktura Kyrgyzstánu.
II. Mezinárodní studentská konference AntropoWebu v Plzni 2006

RETKA, T. Kyrgyzská etnická identita v kontextu mezietnických interakcí.