Přijímací řízení

Bakalářské řízení

Termín pro podání přihlášky v prvním kole je do 20. dubna.

Letos se přijímací řízení ruší.