Studuj s námi

Materiály a novinky pro studenty, kteří se hlásí na naši katedru.

Soutěž: Člověk a společnost

KSKA vyhlašuje 4. ročník soutěže pro studenty středních škol

SPOLEČNOST POST-COVIDOVÁ?

Soutěž je určena všem studentům kteréhokoliv ze čtyř ročníků 3. stupně vzdělávání jakéhokoliv oboru, které je zakončeného maturitou, nejčastěji 1. – 4. roč. středních škol, popř. 5. – 8. ročníku osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníku šestiletých gymnázií.

Příspěvky mohou poslat jak jednotliví studenti, tak za ně i jejich vyučující: u každého příspěvku prosíme zaslat jméno a adresu školy a také třídy (resp. ročníku), které autor navštěvuje, a kontakty na autora i na školu, kam budeme moci odeslat vyrozumění o umístění.

Vyhodnocení by mělo proběhnout do začátku května, kdy plánujeme uspořádat slavnostní vyhlášení výsledků.

Výsledky soutěže

Přijímací řízení k Nmgr studiu

Vážení uchazeči,​ doporučujeme, abyste své projekty k plánovaným diplomovým pracím odevzdali v námi doporučeném jednotném formátu (projekt je nutné odevzdat spolu s přihláškou)

Prosíme, abyste název souboru upravili dle vzoru: KSKA_​Novák_​2021 (resp. rok, kdy se hlásíte ke studiu).

Pro první kolo je možné odeslat přihlášku mezi 1. lednem až 30. dubnem. Následně budete informováni o termínu konání ústních pohovorů. Cílem pohovoru je zjistit více podrobností o Vašem plánovaném projektu, jak se orientujete v sociálně-vědních teoriích a metodách výzkumu a jak vysoké kompetence máte v anglickém jazyce.

Děkujeme za Vaši spolupráci

KSKA