O katedře

Katedra sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice zajišťuje výuku bakalářského a magisterského studia oboru Sociální antropologie. 

Katedra sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice zajišťuje výuku bakalářského a magisterského studia oboru Sociální antropologie. 

Pracoviště zajišťuje výuku bakalářského a magisterského studia oboru sociální a kulturní antropologie. Již od počátku byla uplatňována zásada terénního výzkumu, kterého sez účastňují všichni studenti oboru. Katedra se specializuje na studium etnicity, politické antropologie, kolonialismu a postkolonialismu, ekologické antropologie, vizuální antropologie, romistiky. Součástí studijních plánů je i široká nabídka antropologie areálů (Maghreb, Subsaharská Afrika, Severní a Jižní Amerika, Indie, Indonésie, Balkán, Sibiř, Východní Evropa). 

Antropologické kurzy jsou také nabízeny studentům dalších oborů Fakulty filozofické: r historie, humanitních studií a jazykovým oborům. 

Katedra spolupracuje s mnoha českými i zahraničními institucemi, jako například FAMU, ZČU v Plzni, MU v Brně, univerzitami ve Wroclawi, Krakówě, Banské Bystrici, Bordeaux, Bratislavě, Kaunasu, Ljubljaně, Münsteru, Fribourgu (Švýcarsko).