Studentská konference

Sociocon 20-21

Nahoru a dolů...

Dívejte se na živý přenos!

Plakát design

Program - Sociocon 20-21

Podívejte se videspot Sociocon 20-21

BLOK 1

13:30 - 14:00

Náš a jejich koronavirus: soukromé identity, veřejné zdraví

Svět prožíváme prostřednictvím různých režimů řeči. Je-li hrozba neviditelná, bývá řeč to hlavní, čeho se můžeme chytit. Jaké režimy řeči doprovázejí pandemii a co o nás vypovídají? Odpověď zahrne různá hlediska včetně deiktické perspektivy.

14:00 - 14:30

Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku? Pohled do konkrétních škol

Ve své prezentaci autor ukáže, jak základní škola stimuluje začlenění žáků do dětského kolektivu a jak naopak přispívá k jejich vylučování. V několika konkrétních příkladech bude nastíněno, jak spolu žáci komunikují, jak se k sobě chovají, jaké skupinky vytvářejí a koho mezi sebe nejčastěji nepřijímají.

14:30 - 15:10

Vizuální esej o volné improvizaci/Visual Essay on Free Jazz Improvisation

Krátký dokumentární film je nahlédnutím do prostředí freejazzové a volné improvizace tvořené v reálném čase. Zabývá se spojením vizuální etnografie a zvukové fenomenologie. Hra s ostrostí i tvůrčí využití původního scénického nasvícení umocňují atmosféru hudebních improvizací.

Délka filmu: 25 minut. Následuje diskuze s autorem.

BLOK 2

15:30 - 15:35

Vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže Člověk a společnost

15:35 - 16:05

Hodí se antropolog/antropoložka do Agentury pro sociální začleňování?

Absolventi oboru antropologie v Pardubicích představí své dosavadní pracovní zkušenosti, zaměří se na působení v Agentuře pro sociální začleňování (dále jen Agentura) a to z pohledu absolventů antropologie. Všichni tři vystupující působí v Agentuře na jiných než výzkumnických pozicích.

16:05 - 16:45

Corona: Koruna naděje

Přednáška pojednává především o situaci spojenou s koronavirovou pandemií. Autor klade otázky týkající se budoucnosti celého lidstva. Jaké jsou naše šance na přežití? Představuje Covid-19 skutečné zlo, nebo se jedná spíše o varování před opravdovou katastrofou? Autor se pokouší o hledání odpovědí na náročné otázky, které zároveň nutí diváka k zamyšlení. Příspěvek nás také vtáhne do prostředí vzdálené Austrálie a Nového Zélandu. Zde nahlédneme na protichůdné postoje k životnímu prostředí, nebo třeba mezi původní obyvatele Zélandu.

16:45 - 17:10

Stromy, které chtěly žít.

Absolventský film Tomáše Jirutky zachycuje kauzu z prostředí environmentálních aktivistů. Kvůli stavbě protipovodňového opatření ve městě Žamberk měla ustoupit alej stoletých lip. Stavba vyvolala nevůli místní skupiny obyvatel, kteří se snažili změnit záměr o kácení stromů. Film vypráví příběh těchto lidí. 

Délka filmu: 30 min.

BLOK 3

17:30 - 18:00

Děti mezi rezorty

Sítem služeb, které mají chránit ohrožené děti, u nás řada dětí propadává. V ústavní výchově v ČR žije cca 8000 dětí. Matěj Karas představí výzkum a projekty, které se zaměřují na potřeby sítě služeb pro ohrožené rodiny a děti a potřeby dětí v ústavní výchově. 

18:00 - 18:30

1 ze 140 000

Zuzana je zamilovaná do youtubera, 3 roky jezdí po celé republice, aby mohla být s ním. Její otec v jejím chování nic zvláštního nespatřuje, přehlíží, že se dívka trápí a žije jen ve vlastním světě. Dokumentární film z roku 2019 sleduje trend youtuberů a jejich fanoušků. 

Délka filmu: 17 minut. Následuje diskuze s autorkou. 

SocioCafé - speciální setkání mimo program Socioconu