Studentská konference

Sociocon 20-21

Nahoru a dolů...

Dívejte se na živý přenos!

Plakát design

Program - Sociocon 20-21

Podívejte se videspot Sociocon 20-21

BLOK 1

13:30 - 14:00

Náš a jejich koronavirus: soukromé identity, veřejné zdraví

Svět prožíváme prostřednictvím různých režimů řeči. Je-li hrozba neviditelná, bývá řeč to hlavní, čeho se můžeme chytit. Jaké režimy řeči doprovázejí pandemii a co o nás vypovídají? Odpověď zahrne různá hlediska včetně deiktické perspektivy.

14:00 - 14:30

Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku? Pohled do konkrétních škol

Ve své prezentaci autor ukáže, jak základní škola stimuluje začlenění žáků do dětského kolektivu a jak naopak přispívá k jejich vylučování. V několika konkrétních příkladech bude nastíněno, jak spolu žáci komunikují, jak se k sobě chovají, jaké skupinky vytvářejí a koho mezi sebe nejčastěji nepřijímají.

14:30 - 15:10

Vizuální esej o volné improvizaci/Visual Essay on Free Jazz Improvisation

Krátký dokumentární film je nahlédnutím do prostředí freejazzové a volné improvizace tvořené v reálném čase. Zabývá se spojením vizuální etnografie a zvukové fenomenologie. Hra s ostrostí i tvůrčí využití původního scénického nasvícení umocňují atmosféru hudebních improvizací.

Délka filmu: 25 minut. Následuje diskuze s autorem.

BLOK 2

15:30 - 15:35

Vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže Člověk a společnost

15:35 - 16:05

Hodí se antropolog/antropoložka do Agentury pro sociální začleňování?

Absolventi oboru antropologie v Pardubicích představí své dosavadní pracovní zkušenosti, zaměří se na působení v Agentuře pro sociální začleňování (dále jen Agentura) a to z pohledu absolventů antropologie. Všichni tři vystupující působí v Agentuře na jiných než výzkumnických pozicích.

16:05 - 16:45

Corona: Koruna naděje

Přednáška pojednává především o situaci spojenou s koronavirovou pandemií. Autor klade otázky týkající se budoucnosti celého lidstva. Jaké jsou naše šance na přežití? Představuje Covid-19 skutečné zlo, nebo se jedná spíše o varování před opravdovou katastrofou? Autor se pokouší o hledání odpovědí na náročné otázky, které zároveň nutí diváka k zamyšlení. Příspěvek nás také vtáhne do prostředí vzdálené Austrálie a Nového Zélandu. Zde nahlédneme na protichůdné postoje k životnímu prostředí, nebo třeba mezi původní obyvatele Zélandu.

16:45 - 17:10

Stromy, které chtěly žít.

Absolventský film Tomáše Jirutky zachycuje kauzu z prostředí environmentálních aktivistů. Kvůli stavbě protipovodňového opatření ve městě Žamberk měla ustoupit alej stoletých lip. Stavba vyvolala nevůli místní skupiny obyvatel, kteří se snažili změnit záměr o kácení stromů. Film vypráví příběh těchto lidí. 

Délka filmu: 30 min.

BLOK 3

17:30 - 18:00

Děti mezi rezorty

Sítem služeb, které mají chránit ohrožené děti, u nás řada dětí propadává. V ústavní výchově v ČR žije cca 8000 dětí. Matěj Karas představí výzkum a projekty, které se zaměřují na potřeby sítě služeb pro ohrožené rodiny a děti a potřeby dětí v ústavní výchově. 

18:00 - 18:30

1 ze 140 000

Zuzana je zamilovaná do youtubera, 3 roky jezdí po celé republice, aby mohla být s ním. Její otec v jejím chování nic zvláštního nespatřuje, přehlíží, že se dívka trápí a žije jen ve vlastním světě. Dokumentární film z roku 2019 sleduje trend youtuberů a jejich fanoušků. 

Délka filmu: 17 minut. Následuje diskuze s autorkou. 

SocioCafé - speciální setkání mimo program Socioconu

Dialogy s filmovým zvukem

Speciální setkání s mistrem zvuku Janem Richtrem, s kterým si povídá Milan Durňak o zvuku, jeho roli ve filmu, možnostech záznamu, zvukovém designu a mnoho dalších zajímavých podnětech.

Jan Richtr je absolventem katedry zvukové tvorby FAMU. Jako mistr zvuku se podílel na řadě snímků, které získaly uznání jak na domácích, tak na zahraničních filmových festivalech. Okrajově se zabývá zvukovou instalací, scénickou hudbou, obecně volnou tvorbou, využívající médium zvuku.

imdb: http://www.imdb.com/name/nm3789739/ Určeno pro studenty vizuální antropologie.

Setkání bude součástí specializovaných přednášek na KSKA. Bližší informace a registrace: milan.durnak@upce.cz