Informace k přijímacímu řízení Nmgr studia SKA pro letošní rok

Vážení uchazeči,​ doporučujeme, abyste své projekty k plánovaným diplomovým pracím odevzdali v námi doporučeném jednotném formátu (projekt je nutné odevzdat spolu s přihláškou) – formulář ke stažení je zde:

Prosíme, abyste název souboru upravili dle vzoru: KSKA_Novák_2021 (resp. rok, kdy se hlásíte ke studiu).

Pro první kolo je možné odeslat přihlášku mezi 1. lednem až 30. dubnem. Následně budete informováni o termínu konání ústních pohovorů. Cílem pohovoru je zjistit více podrobností o Vašem plánovaném projektu, jak se orientujete v sociálně-vědních teoriích a metodách výzkumu a jak vysoké kompetence máte v anglickém jazyce.

Děkujeme za Vaši spolupráci

KSKA

Magisterské řízení

pro bližší informace navštivte stránky FF UPa