1351424560-bpfull

doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

docent

Latinská Amerika, historie

Narodil se ve vesničce Jestřebí v podhůří Jeseníků. Vystudoval dějepis a češtinu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, paralelně však navštěvoval na téže univerzitě i Filozofickou fakultu, kde v roce 1975 získal v rigorózním řízení (obor historie) titul PhDr. V roce 1980 obhájil kandidátskou disertační práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (publikována v roce 1983 pod názvem Nový svět v české a evropské literatuře 16. – 19. století) a získal titul CSc. Roku 1996 se habilitoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Doc.) a o čtyři roky později byl jmenován Členem korespondentem (Académico corresponsal) Academia Mexicana de la Historia. Od roku 1974 až do roku 2011 působil postupně jako vědecký pracovník, odborný asistent a docent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2004 až dosud pracuje jako docent na Katedře kulturní a sociální antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. V květnu 2018 byl docent Kašpar na mexické Autonomní univerzitě státu Hidalgo (UAEH) v Pachuce jmenován čestným a hostujícím profesorem a osobně se účastnil převzetí ocenění „profesor honorario y visitante“. Je nositelem Řádu aztéckého orla, nejvyššího mexického státního vyznamenání pro cizince.

zdroj: https://www.upce.cz/clovek-musel-byt-rade-veci-pokrytecky-aby-to-vydrzel

Kontakt

agg.otta.del.ji.k@gmail.com

+420 466 036 631

Kancelář

KG 07 018

Konzultace v LS 2020/2021

Konzultace probíhají prostřednictvím online komunikace po předchozí domluvě.

 • Vzdělání
 • Akademická a vědecká praxe
 • Publikační činnost
 • Konference a výzkumy
 • PdF UP Olomouc, obor český jazyk dějepis, 1970
 • FF UP Olomouc, rigorosní řízení PhDr., 1975
 • FF UK Praha, obhajoba kandidátské dis. práce, 1978
 • FF UK Praha, habilitační řízení, doc., 1996
 • Academia Mexicana de la Historia, člen korespondent, 2000

Údaje o působení v zahraničí (za posledních pět let)

10 - 12/2000 Universidad Autónoma de Baja California (México) - předná‘ková a badatelská činnost

10/2003: Univerzita v Lublani - předná‘ková činnost

10/2004: Universidad Autónoma de Hidalgo (México) - předná‘ková a badatelská činnost

5/2005: Jagellonská univerzita v Krakově - předná‘ková a badatelská činnost

4,7,10/2005: Biblioteca Nacional (Madrid) - badatelská činnost

8/2005: Salcburk - badatelská činnost

Odborné zkušenosti

1984 - 2005: hostující profesor na Universidad de la Habana (Kuba), Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Hidalgo (Mexiko); Univerzita v Lublani, Jagellonská univerzita v Krakově ad.

terénní výzkumy, badatelské pobyty a účast na mezinárodních kongresech (archívy, historické knihovny) na Kubě, v Mexiku, USA, Španělsku, Francii, Itálii, Rakousku, Rusku, Slovensku, Polsku, Slovinsku ad.

člen redakční rady Encyklopedie českých dějin

člen redakční rady etnologického časopisu Český lid

člen redakční rady odborného časopisu Kámen

člen českého výboru Mezinárodní asociace etnologů a antropologů

předseda zkušební přijímací komise Ústavu etnologie FF UK

člen oborové rady Ústavu etnologie FF UK

držitel grantu GAČR - Bohemika ve španělských a mexických fondech (2005-2007)

 

Přehled publikační činnosti za posledních pět let (stručný výběr)

Spoluautorství na monografii a monografie

 • Dějiny Mexika, Praha, NLN, 2000 (s Evou Mánkovou).
 • Toulky magickým světem Mexika, Praha, NLN, 2000.
 • Cuentos, mitos y leyendas del Mexico antiguo, México, Trillas, 2004.
 • Pád zlatých říší, Pardubice, Kora, 2005.
 • Když staré knihy vyprávějí. Kulturně historické obrázky nejen z piaristické knihovny v Litomyšli, Litomyšl 2005.

Stati v odborných časopisech

 • Comenio y América Latina. in: La Educación Superior en el Proceso Histórico de México Tomo. III, Tijuana 2002, s. 35-40.
 • Fuentes para La Historia de los Descubrimientos Ultramarinos y la Conquista del Nuevo Mundo en los Fondos Históricos Checos, in: Ethnologia Polona 24, 2003, s. 99-116.
 • La Visión Checa del Nuevo Mundo en los Siglos XVI-XIX, in: Verba Hispanica XII, Ljubljana 2004, s. 59-68.
 • "Amerika" Jakuba Malého v kontextu formování českého povědomí o Novém světě, in: Studia Ethnologica XIII, 2005, s. 23-34.
 • Nový svět jako exotická kuriozita v české literatuře 16. století, in: Etnologie a kuriozity, Praha 2005, s. 66-90.
 • Počátky organizovaného studia etnografie a antropologie v Mexiku, in: Český lid 3, 2005, s. 243-258.

Recenze, zprávy apod.

 • Temas Hispanoamericannos en el anuario Eslovenio "Verba Hispanica", in: Annals of the Náprstek Museum 25, 2004, s. 141-142.
 • Tema de Moctezuma en la opera Europea. Al Margen del libro El exotismo en la Ópera, de Miloslav Blahynka., in: Annals of the Náprstek Museum 25, 2004, s. 142-144.
 • Edice "Ethnos" nakladatelství Dauphin (2. část, s R. Hlúškem), in: KUDĚJ. Časopis pro kulturní dějiny 1-2, 2005, s. 214-217.
 • Výstava "Aztékové - La Conquista" v Náprstkově muzeu, in: Český lid 3, 2005, s. 322-323.
 • Stephen Greenblatt, Podivuhodná svědectví. Zázraky Nového světa (rec.), in: Český lid 3, 2005, s. 326-327.