1351424436-bpfull

PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.

odborná asistentka

politická antropologie, 

Kontakt

tereza.hyankova@upce.cz

+420 466 036 630

Kancelář

KG 08 018

Konzultace v LS 2020/2021

Konzultace probíhají prostřednictvím online komunikace po předchozí domluvě.

 • Vzdělání
 • Akademická a vědecká praxe
 • Publikační činnost
 • Konference a výzkumy

2009: PhDr. Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2009: PhD. Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dizertační práce: Změny a kontinuita osobních identit kabylských imigrantů v České republice

2004: Mgr. Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

1992 - 1996: Akademické gymnázium Štěpánská v Praze 1 ve třídě s rozšířenou výukou německého jazyka

Akademická činnost

 • 2009/2010: přednášející na Katedře antropologie Bryn Mawr College, PA, USA
 • od 2009: odborná asistentka na Katedře sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
 • 2005 - 2009: asistentka na Katedře sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
 • 2004/2005: externistka na Katedře sociálních věd Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice

Granty a stipendia

 • 2011 - 2013: postdoktorandský grant Z Alžírska do budoucnosti: Kabylská imigrace v České republice z transnacionální perspektivy, Grantová agentura České republiky (GAČR)
 • 2004/2005: roční doktorandské stipendium: Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES)
 • 2002/2003: stipendium vlády Francouzské republiky: studijní stáž na Katedře etnologie, Université de Provence, Aix-Marseille I, Francie

Další odborné zkušenosti

 • 2005: součást výzkumného týmu Etnologického ústavu AV ČR realizující pro Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR výzkum Integrace azylantů a efektivita státního integračního programu

Stáže jako hostující přednášející

 • 2010: Letní antropologická škola, Islam, modernité et expressions nationales, Irrissary, Francie
 • 2009: přednášková stáž na Katedře antropologie Université Victor Segalen Bordeaux 2, Francie, Sokrates/Erasmus
 • 2007: přednášková stáž na Katedře antropologie Université Victor Segalen Bordeaux 2, Francie, Sokrates/Erasmus

Členství v odborných organizacích

 • od 2010 EASA (European Association of Social Anthropologists)
 • od 2010 CASA (Česká asociace pro sociální antropologii)
 • 2009 - 2010 AAA (American Anthropological Association)
 • Hyánková, T: Pelerinage pour la chance. L'immigration kabyle en République tcheque, In: Chachoua, K. (ed.) Anthropologie de l'absence. Alger. (In press).
 • Hyánková, T: (Review) Goodman, J. E., Silverstein P. A. Bourdieu in Algeria: Colonial Politics, Ethnographic Practices, Theoretical Developments. In Český lid: Etnologický časopis 97/2010, 428-431.
 • Hyánková, T: Alžírská emigrace do Francie - alžírská imigrace ve Francii. In Skalník, P., Šavelková, L. (Eds.) Okno do antropologie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, 175-191.
 • Hyánková, T: Konstrukce alžírské národní identity. In Bubík, T. Prázný, A. (Eds.) Religionistické studie: Náboženství a politika. Praha: Pantheon, 2008, 97-106.
 • Hyánková, T: Anthropology in the Post-Socialist World. 3rd International Student Conference of AntropoWeb. 2. 3. listopadu 2007, Plzeň, in Český lid: Etnologický časopis 95/1, 2008, 87-89.
 • Hyánková, T: Identity of Kabyl Immigrants in Prague in Biographic Narrations. In: Lorencová R., Speirs, J. (Eds.): Reflection of Man, Praha: Ermat, 2007, 68-78.
 • Hyánková, T: Ke specifickým problémům migrace a identity Kabylů v Praze. In: Bittnerová D., Moravcová M. (Eds.): Etnické skupiny a česká společnost, Praha: Ermat, 2006, 141-167.
 • Hyánková, T: L´immigration des Kabyles d´Algérie en République tcheque, Étude du CEFRES No 6, Décembre 2005, 24 p.

Terénní výzkumy

 • 2007 Alžírsko (Alžír a Kabýlie: region Sidi Aich): Rodinné zázemí imigrantů žijících nyní v ČR, etnická identita, důvody k emigraci.
 • 2006 Moldávie (Cahulský region): Opakovaná etnografie Čechů v Moldávii: Etnická identita, důsledky zemědělských reforem na život ve vesnici.
 • 2005 Moldávie (Cahulský region): Opakovaná etnografie Čechů v Moldávii: Etnická identita, ekonomické zázemí, zemědělství.
 • 2004 Moldávie (Cahulský region): Etnická identita u Čechů v Moldávii.
 • 2003 Alžírsko (Kabýlie): Etnografie zaměřená na rodinné zázemí kabylských imigrantů žijících nyní v České republice.
 • 2002 - 2003 Francie (Aix-en-Provence, Marseille): Alžírští imigranti do Francie, otázka generací, etnická identita, gender.
 • od 2000 dosud: Přerušovaný terénní výzkum: Česká republika (Praha): Kabylská imigrace do České republiky.

Konference a sympozia

 • 2010 AAA Annual Meeting, New Orleans, LA (USA), příspěvek "Muslims in the Modern Sense": Kabyles Negotiating Religious Identity in the Czech Republic (představeno in absentia)
 • 2010 EASA Biennial Conference, Maynooth (Irsko), příspěvek From Algeria to the Future: Aspirations of Kabyle Immigrants to the Czech Republic
 • 2007: Collogue International En Hommage a Abdelmalek Sayad, L´émigration / immigration. Anthropologie de l´absence. Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques, Alžír (Alžírsko), příspěvek L´immigration kabyle en République tcheque
 • 2006: II. Mezinárodní studentská konference Antropowebu, Plzeň, příspěvek Otázka identity u kabylských imigrantů v Praze
 • 2006: Mezinárodní konference Rubikova kostka: Multikulturalita, Magistrát hlavního města Prahy, Praha, příspěvek Integrace Kabylů v České republice
 • 2006: Mezinárodní konference Náboženství a politika pořádaná Katedrou filozofie a religionistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Pardubice, příspěvek Araboislamismus a otázka konstrukce alžírské národní identity
 • 2006: Mezinárodní konference Reflection of Man, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, příspěvek Identity of Kabyl Immigrants in Prague in Biographic Narrations
 • 2005: Gellnerovský seminář, Praha, přednáška Důvody emigrace a problém identity v biografiích kabylských imigrantů v Praze

Přednášky pro veřejnost

 • 2007: odborný komentář k filmu Exil, festival Colour Meeting, Polička
 • 2006: odborný komentář k filmu Ráj mě nemine, festival Jeden svět, Pardubice
 • 2005: přednáška Alžírští imigranti v České republice pro Křesťanskou akademii, Tachov
 • 2004: přednáška Berbeři v cyklu Národy bez států pro Multikulturní centrum, Praha