Výběrové řízení – místo docenta/profesora

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. s Řádem výběrového řízení na obsazení 1 místa docenta/profesora v oboru sociální a kulturní antropologie či oboru příbuzném. Zaměření uchazeče může, ale nemusí spadat do některé z následujících oblastí: vizuální antropologie, aplikovaná antropologie, mimoevropská antropologie, ekologická antropologie, migrace aj. (konkrétní zaměření není podmínkou výběrového řízení). V současnosti nabízíme…

Žádný komentář