Výběrové řízení – místo docenta/​profesora

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. s Řádem výběrového řízení na obsazení 1 místa docenta/​profesora v oboru sociální a kulturní antropologie či oboru příbuzném. 

Zaměření uchazeče může, ale nemusí spadat do některé z následujících oblastí: vizuální antropologie, aplikovaná antropologie, mimoevropská antropologie, ekologická antropologie, migrace aj. (konkrétní zaměření není podmínkou výběrového řízení).

V současnosti nabízíme pouze 0,5 úvazek na dobu určitou s perspektivou plného úvazku. Vzhledem k částečnému úvazku není zaměstnání na jiné vědecko-výzkumné instituci překážkou.

Předpokládaný nástup: 1. září 2021 nebo dle dohody.

Víc informací zde:

KSKA
24. 5. 2021