6. ROČNÍK SOUTĚŽE O CENU CASA (2021)

Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) vyhlašuje šestý ročník soutěže o nejlepší bakalářskou a magisterskou práci v oblasti sociální antropologie. Vítěz(ka) soutěže získá možnost prezentovat svoji práci v rámci Gellnerovského semináře, roční členství v CASA a finanční ocenění ve výši 3 000 Kč.
Texty budou posuzovány z hlediska originality, kvality empirického materiálu, argumentace, teoretické úrovně, jasnosti a struktury.

Podmínky soutěže:

  • dodání PDF verze bakalářské nebo magisterské práce úspěšně
    obhájené během posledních tří let (2019 – 2021)
  • dodání PDF verze abstraktu (max. 250 slov) pro vystoupení
    v rámci Gellnerovského semináře v roce 2022
  • tematika sociální antropologie
  • nelze přihlásit práci, která již soutěžila v minulém ročníku

Deadline doručení materiálů na e‑mailovou adresu asociace info@casaonline.cz je 7. 11. 2021.

KSKA
11. 10. 2021