České cestovatelství ve stínu kolonialismu

Fenomén českého cestovatelství je v povědomí naší společnosti spjat zejména s osobnostmi, jakými byli Emil Holub, Josef Kořenský nebo Enrique Stanko Vráz. České země, ani jako součást Rakousko-Uherské monarchie, se nikdy nestaly metropolí, která by měla ve vlastnictví jakékoliv zámořské državy. Koloniální realita a s ní spjaté myšlení se však našemu prostoru zcela nevyhnulo. Cestovatelé byli jedním ze zdrojů českého poznávání této reality a okolního světa. Své poznatky a názory prezentovali veřejnosti pomocí literární produkce, přednášek a výstav. Zastávali ve věci koloniální problematiky různé přístupy, avšak v obecné rovině jsou patrné vlivy postojů a idejí, které vznikaly v prostředí koloniálních metropolí. Orientalistický přístup a přesvědčení o vlastní kulturní nadřazenosti se tak plně odrážely na osobní reprezentaci cestovatelů a jejich poznatků.

Toto kolokvium se koná u příležitosti světového Dne Afriky. Jeho součástí budou tři příspěvky po třiceti minutách s následnou diskusí.

Na akci je možné připojit se i online přes odkaz zde.

Program:
16:00 – Ondřej Crhák: Komentovaná prohlídka výstavy Tváře války
17:00 – Lívia Šavelková (Katedra sociální a kulturní antropologie, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice): Původní obyvatelé a jejich stereotypizace: proměny v čase a v prostoru
17:50 – Tomáš Winter (Ústav dějin umění Akademie věd ČR): Afrika pohledem Emila Holuba
18:40 – Josef Řičář (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy): Koloniální lov a čeští cestovatelé v Africe konce 19. a začátku 20. století
19:30 – Posezení v Dorado Café


Vstupné: zdarma

KSKA
26. 5. 2022