KATEDRA SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE
vyhlašuje 4. ročník soutěže pro studenty středních škol

Člověk a společnost

SPOLEČNOST POST-COVIDOVÁ?

Soutěž je určena všem studentům kteréhokoliv ze čtyř ročníků 3. stupně vzdělávání jakéhokoliv oboru, které je zakončeného maturitou, nejčastěji 1.-4. roč. středních škol, popř. 5.-8. ročníku osmiletých gymnázií a 3.-6. ročníku šestiletých gymnázií.

Příspěvky mohou poslat jak jednotliví studenti, tak za ně i jejich vyučující: u každého příspěvku prosíme zaslat jméno a adresu školy a také třídy (resp. ročníku), které autor navštěvuje, a kontakty na autora i na školu, kam budeme moci odeslat vyrozumění o umístění.

Vyhodnocení by mělo proběhnout do začátku května, kdy plánujeme uspořádat slavnostní vyhlášení výsledků.