Fakulta filozofická podporuje Ukrajinu

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice se značným znepokojením a s hlubokým smutkem z toho, co se dnes děje na Ukrajině, vyjadřuje vyvěšením ukrajinské státní vlajky solidaritu a ujištění nejen svým ukrajinským studentům, že dění pozorně sleduje a plně podporuje Ukrajinu coby součást demokratického světa. Jsme připraveni v součinnosti s vedením Univerzity Pardubice nabízet studentům z Ukrajiny maximální možnou pomoc.

Vojenská agrese a ničení, ať už přichází odkudkoli, je proti základním principům, které patří ke kultuře, k níž se hlásíme. Bomby, tak jako déšť, padají na dobré i zlé…


The Faculty of Arts and Philosophy of the University of Pardubice, with great concern and deep sadness at what is happening in Ukraine today, expresses its solidarity and reassurance not only to its Ukrainian students by flying the Ukrainian national flag, that faculty is closely following the events and fully supports Ukraine as part of the democratic world. We are ready to offer the maximum possible assistance to students from Ukraine in cooperation with the University of Pardubice.

Military aggression and destruction, wherever it comes from, is against the basic principles that belong to the culture we are committed to. Bombs, like rain, fall on good and bad…
 


Kontaktní osoba / Contact: 
PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj FF
ivo.riha@upce.cz
774 851 631


Finanční pomoc doporučujeme realizovat prostřednictvím ověřených organizací Český červený křížČlověk v tísniCharita Česká republikaPaměť národa nebo UNICEF.

KSKA
25. 2. 2022