Havaj 2022

rozloučení s letním semestrem 2021/2022.

7. června 2022 od 16.00

Barbecue — Beach volleyball

Petanque — Frisbee

Doneste si hudební nástroje — bude hudba

Vlastní catering vítán!

Na akci jsou zváni:

studenti, kolegové, absolventi, 

rodinní příslušníci a (nejen) antropologičtí přátelé 

KSKA
16. 5. 2022