Mgr. et Mgr. Lada Viková

odborná asistentka

romistika, aktivismus, sociální politika, sociální bydlení, nevládní organizace, sociální práce, sociální vyloučení

Zabývám se tématem historie začleňování Romů do české společnosti, bádám v oblasti společných romsko-českých dějin 19.-20. století, věnuji se zpracování mikrohistorických studií, které pomáhají osvětlit mechanismy marginalizace i společenské inkluze Romů.

Kontakt

lada.vikova@upce.cz

+420 466 036 422

Kancelář

KG 07 013

Konzultace v LS 2020/2021

Konzultace probíhají prostřednictvím online komunikace po předchozí domluvě.

  • Vzdělání
  • Akademická a vědecká praxe
  • Publikační činnost
  • Konference a výzkumy

1996: magister na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,

obor: psychologie, téma DP: Sociopsychologické aspekty romské rodiny

1996: magister na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,

obor: slovenská romština, téma DP: Užívání romštiny v současných romských rodinách

1996 – 1997: koordinátorka projektů v Nadaci Nová škola (pak odchod na mateřskou dovolenou)

od 1997 – 2012: spolupráce s Novou školou o.p.s. – projekt Romano suno, dětská literární soutěž v romštině

od 1997 – dosud: redakční práce pro Romano džaniben, časopis romistických studií (vychází nyní pravidelně dvakrát ročně)

od 2002-2012; od 2019 dosud: úprava romských textů pro časopis Romano voďi (pro ROMEA, o.p.s.)

od 2003 – dosud: působí jako asistent na KSKA FF Univerzity Pardubice (výuka romského jazyka a základů romistiky, předmětů Příprava na stáž a Stáž v organizaci a další)

od r. 2013 – dosud: ředitelka organizace Romano džaniben, z.s.

Viková, L. 2018. „…jako cikán!, bez jakéhokoliv vzdělání pochopil za hranicema vážnost doby pro národ československý a přihlásil se dobrovolně do československé armády“ – Ze životů romských vojáků zapojených do tzv. Československých legií. Bulletin Muzea romské kultury, 10-45.

Viková, L. 2018. Adolf Ištvan – romský legionář z Bohusoudova: z bádání nad jeho dopisy. Romano džaniben 25 (1): 19-58.

Kokyová I., Viková, L. 2017. Dvacet let soutěže Romano suno. Romano džaniben 24 (1): 121-149. Dostupné na:  https://www.dzaniben.cz/files/a094ad2b03dcc53d374036d1b09fa349.pdf

Viková, L. 2017. (recenze) Lidia Ostalowka, Cikán je Cikán. Romano džaniben 24 (1): 161-165.

Viková, L. 2016. (recenze) Kateřina Sidiropulu Janků: Nikdy jsem nebyl podceňovanej. Ze slovenských osad do českých měst za prací. Poválečné vzpomínky. Romano džaniben 23 (2): 203-206.

Závodská, M., Viková, L. 2016. Dokumentace genocidy Romů za 2. světové války v Československu – nálezová zpráva: diskontinuita a kontinuita odhalování historie Romů po roce 1946. Romano džaniben 23 (2): 107-124.

Viková, L. 2016. Největší význam má pro mne přátelství… (rozhovor s výtvarnicí Nicole Taubinger —), Romano džaniben 23 (1): 89-128.

Viková, L. 2016. (recenze) Renata Weinerová: Romové a stereotypy. Výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji. Praha: Karolinum 2014, 90 s. Romano džaniben 23 (1): 162-165.

Viková. L. 2015. Rozhovor s Ivetou Kokyovou, Romano džaniben 22 (2), Nekhbareder hin te džanel te bičhavel pes … kijo ňebos! (Rozhovor s Ivetou Kokyovou.) Romano džaniben 22 (2): 141-159.

Viková, L. 2015. (recenze) Kumanová, Z., A. Mann (eds.) 2014. Pripomínanie rómskeho holocaustu. Bratislava: In Minorita. Romano džaniben 22 (2): 148-152.

Červenka. J. (50%), L. Viková (50%) 2014. Předmluva k českému překladu, in A. Sutherland, Romové – neviditelní Američané, 7-11. Praha: Romano džaniben.

Viková, L. 2013. (recenze) Natalia Gancarz, Dina Karpowicz. Mietek na wojnie. Bachtalo and-o bibachtalipen. Tarnow: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2013, 59 s. Romano džaniben 22 (2): 148-152.

Spolupráce na publikacích (překlady, editorská práce):

Horváth, Janko. 2007. O verdan le grajenca džal./ Vůz tažený koňmi jede dál. Praha: Matice romská/Daj romaňi. Praha 2007.

Hübschmannová, Milena a kol. 2005. Po Židoch Cigáni I. Svědectví Romů ze Slovenska 1939-1945. Praha: Triáda.

Oláh, Vlado 2003. Le khameskere čhave. Děti slunce. Praha: Radix.

Oláh, Vlado. 2005. Khamutno kamiben. Žár lásky. Praha: Radix.

Oláh, Vlado. 2006. Amaro drom pal o udut. Naše cesta za světlem. Praha: Radix.

Sutherlandová, Anne. 2014. Romové – neviditelní Američané. Praha: Romano džaniben, v edici Droma, 1. vydání. 348 s.