Mgr. Lada Viková, Ph.D.

Zabývám se tématem historie začleňování Romů do české společnosti, bádám v oblasti společných romsko-českých dějin 19. – 20. století, věnuji se zpracování mikrohistorických studií, které pomáhají osvětlit mechanismy marginalizace i společenské inkluze Romů.