Na cestě za svobodou

PARDUBICE 16. – 30. listopadu 2023
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
Průchod mezi budovami EA a EB, Studentská 95, 532 10 Pardubice

ZAHAJOVACÍ VERNISÁŽ
dne 20. listopadu v 15:00

KSKA
10. 11. 2023