Workshop sportů původních obyvatel Severní Ameriky

(English below)

Sport je víc než jen fotbal, hokej a gymnastika. Znáš aljašský kop do výšky? Hrál jsi někdy inuitské (eskymácké) úpolové hry? Víš, že lakros je původně indiánská hra? Přijď si vše vyzkoušet pod vedením zkušených instruktorů i z řad indiánů na Workshop sportů původních obyvatel Severní Ameriky!

Workshop pod vedením instruktorů z řad původních obyvatel a členů českého národního lakrosového týmu z LC Pardubice je zaměřen na představení tradičních sportů a her původních obyvatel Severní Ameriky. Program přináší širokou škálu fyzických aktivit, každou s vlastním kulturním a historickým pozadím. Vytrvalostní soutěže, jako například trojskok, sloužily k nácviku překonávání přírodních překážek, kupříkladu pohybu ze kry na kru, zatímco úpolové disciplíny jako přetahování hůlkou odkazují na tradiční způsoby lovu ryb. Disciplína kopy do výšky, skládající se z kopu jednonož, obounož a aljašského kopu do výšky, prověří obratnost a sílu účastníků. I tato disciplína je hluboce zakořeněna v kulturních tradicích — kopem jednonož se signalizoval úspěšný lov karibu, kopem dvojnož lov velryb. Disciplíny vyžadující odolnost vůči bolesti, jako závěs za zápěstí nebo poskoky v podporu ležmo, napodobují fyzické výzvy tradičního lovu. Workshop dále představí hry E’Palomar a shinny, které rozvíjejí koordinaci a strategické myšlení v týmu, což jsou klíčové dovednosti pro společenské soužití a rozvoj komunity. Začlenění lakrosu podtrhuje jeho významnou roli v kultuře původních obyvatel, zdůrazňující nejen fyzickou zdatnost, ale i kulturní dědictví. Program je navržen tak, aby poskytl účastníkům pohled na historický a kulturní význam těchto tradičních sportů a her, a ukázal jejich důležitost v současných komunitách původních obyvatel Severní Ameriky.

VSTUP VOLNÝ, SÁLOVÁ OBUV NUTNÁ.

Úterý 16. dubna 2024, 15:00 — 18:00

Velká sportovní hala

Univerzita Pardubice

Kunětická 92

English:

North American Indigenous Sports Workshop

Join us for a unique journey into the rich cultural heritage of traditional North American Indigenous sports and games. Guided by native instructors alongside members of the Czech National Lacrosse Team from LC Pardubice, this workshop offers an educational exploration into the historical and cultural significance of these physical activities.

Featured Activities:

  *   Endurance and Strength Events: eg. triple jump and Inuit stick pull

  *   High Kick Events: one-foot high kick, two-foot high kick, and the Alaskan high kick

  *   Pain Tolerance Disciplines: wrist carry and knuckle hop

  *   Team Games: lacrosse and shinny

Event Details:

  *   Date: Tuesday, April 16, 2024

  *   Time: 3:00 PM — 6:00 PM

  *   Location: The Great Sports Hall, University of Pardubice, Kunětická 92

  *   Admission: FREE (Indoor shoes required)

Experience the legacy of Indigenous sports – A pathway to understanding cultural resilience and community bonding.

Don’t miss this opportunity to enrich your understanding of these traditional sports and their vital role in Indigenous communities, past and present. 

See you there!

PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D
12. 4. 2024
Globalizace, sport, původní obyvatelé