PhDr. Hana Synková, Ph.D.

Hana Synková vystudovala etnologii se zaměřením na sociální antropologii na Univerzitě Karlově. Zaměřuje se na témata aktivismu, veřejného prostoru, sociální politiky a sociálního bydlení, profesionalizaci nevládních organizací a sociální práce, projektizaci, strategie organizací pracujících s Romy”, úskalí interkulturní pedagogiky a aplikovanou antropologii. Na katedře sociálních věd UPCE působí jako odborná asistentka, garantuje řadu předmětů aplikované bakalářské specializace i základní teoretické předměty magisterského cyklu, byla členkou akademického senátu FF (2017 – 2019 místopředsedkyně) a v minulosti byla tajemnicí katedry.

V Agentuře pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR koordinovala v letech 2011 – 2015 aplikované výzkumy týkající se sociální politiky, různých aspektů marginalizace a možností jejich překonávání. Zasazuje se o lepší status kvalitativního výzkumu ve veřejných institucích. V rámci působení na univerzitě prováděla výzkumy pro soukromou softwarovou firmu, Magistrát města Pardubic, městské obvody Pardubic, Odbor sociálních věcí Chrudimi či Studentskou radu Univerzity Pardubice. Řada výzkumů se týkala problematiky bydlení různých sociálních skupin. V současnosti vede výzkum týkající se kvality veřejného prostoru ve spolupráci se spolky Offcity a Pěstuj prostor. Aplikované práci se dále věnovala v projektech zaměřených na předsudky, interkulturní pedagogiku a vývoj metodik ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha, s Institutem Pontes, s programem Varianty v Člověku v tísni a s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Od roku 2015 do roku 2019 působila v předsednictvu České asociace pro sociální antropologii (CASA), od roku 2017 jako místopředsedkyně. V rámci této asociace organizovala řadu konferencí. V roce 2020 připravuje již druhý workshop CASA na téma etiky antropologické praxe a je poradkyní organizačního týmu aplikované mezinárodní antropologické konference Why the world needs anthropologists v roce 2020. Byla dlouholetou stálou redaktorkou Carga, časopisu pro kulturní a sociální antropologii (1999 – 2013) a editorovala monotematické číslo o aplikované antropologii (2018). Absolvovala letní školu Středoevropské univerzity v Budapešti Multi-disciplinary Approaches to Romany Studies – a Model for Europe (2007−2009), kde i přednášela. V letech 2004 – 2011 se podílela se na výuce v oborech etnologie (FF UK), sociální politika (FSV UK), speciální pedagogika (Univerzita J. A. Komenského v Praze) a romistika (FF UK).