PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D

Dlouhodobě se zabývá výzkumem transformace vztahů prostředí a původních obyvatel (Rusko, Kanada), spojených s využíváním přírodních zdrojů politicky majoritní společností. Vychází z ideje propojování přírodních a sociálních věd, nesené ekologickou antropologií a částečně politickou ekologií. Věnuje se také výzkumu náboženského aspektu vztahu kultura – příroda v prostředí lovecko-sběračských skupin.