doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D.

Tomáš Petráň je významnou osobností oboru vizuální antropologie. Jeho životopis reflektuje bohaté zkušenosti a celoživotní vášeň pro objevování a zkoumání různých kultur a společností.
Po sametové revoluci se Tomáš věnoval režii dokumentárních filmů. Jeho práce ho zavedla do Evropy, Číny, Egypta, na Blízký východ a do Kanady a USA a do Brazílie. Tomášova práce filmaře postupně splynula s jeho pedagogickou činností. Působil na různých vysokých školách v Česku a v zahraničí. Za důležité období považuje své pětileté působení v Makedonii, kde sehrál klíčovou roli při založení a rozvoji tamní filmové školy. Tato zkušenost ho obohatila o nové perspektivy a umožnila mu pracovat se studenty z celého světa, s rozdílnými kulturami a hodnotovými orientacemi.
Kromě akademického působení se nyní Tomáš věnuje svému hospodářství v malém krkonošském údolí. Rovněž píše scénáře a zabývá se divadelní tvorbou, kterou provozuje v různých kulturních institucích.

Ocenění:

Cena za nejlepší edukativní pořad vytvořený studenty 1993
Prix Non pereant 2.místo 1997
Prix Non pereant 1.místo 2002
Ocenění Zlatá pecka 1997, 1998, 2000