Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.

Sociokulturní antropolog – romista, zprvu amatérský etnograf unikající normalizační šedi osmdesátých let cestami za Romy, zejména na Slovensko a na Balkán. V té době navštěvoval kurzy romštiny, které vedla v Jazykové škole v Praze Milena Hübschmannová. V devadesátých letech začal studovat romštinu v kombinaci s hindštinou na Indologickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tehdy jej zaměstnávalo pestré spektrum činností: dokumentoval nucené sterilizace romských žen, podílel se jako odborný poradce i jako scénárista na tvorbě několika filmových dokumentů věnovaných Romům, spolupracoval s Emilem Cinou v romském vysílání ČRo Regina, působil jako redaktor v časopisu Romano Gendalos a v neposlední řadě založil a řídil časopis romistických studií Romano džaniben, který vychází dodnes. Svá studia završil v následujícím decenniu doktorátem na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a v současnosti je služebně nejstarším členem týmu Katedry sociální a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

Jeho hlavní odborný zájem leží v oblasti romistické lingvistiky a hudební folkloristiky,  ale romskými tématy se zabývá i z pozic lingvistické antropologie, vizuální antropologie, religionistiky nebo translatologie. Ve svém bádání klade důraz na znalost jazyka zkoumané kultury a na získání praktických dovedností vlastních nositelům dané kultury.