Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.

Zabývá se zejména jazykem, ústní slovesností a etnohistorií Romů z pohledu lingvistické antropologie, folkloristiky a vizuální antropologie.