Tom Boukal

PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D

zástupce vedoucího katedry

Sibiř, ekologická antropologie, antropologie příbuzenství, původní obyvatelé

Dlouhodobě se zabývá výzkumem transformace vztahů prostředí a původních obyvatel (Rusko, Kanada), spojených s využíváním přírodních zdrojů politicky majoritní společností.

Vychází z ideje propojování přírodních a sociálních věd, nesené ekologickou antropologií a částečně politickou ekologií.

Věnuje se také výzkumu náboženského aspektu vztahu kultura – příroda v prostředí lovecko-sběračských skupin.

Kontakt

tomas.boukal@upce.cz

+420 466 036 457

Kancelář

KG 08 023

Konzultace v LS 2020/2021

Konzultace probíhají prostřednictvím online komunikace po předchozí domluvě.

 • Vzdělání
 • Akademická a vědecká praxe
 • Publikační činnost
 • Konference a výzkumy

2002 - 2007

doktorandské studium na Ústavu etnologie FF UK v Praze

1997 - 2002

magisterské studium na Ústavu etnologie FF UK v Praze

1991 - 1995

Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou

 • od 10/2004: asistent, KSV, FHS, Univerzita Pardubice
 • léto/podzim 2004: Kanada, NWT, Dene first kation, výzkum proveden s podporou SYLF, Japonsko
 • od srpna 2003: tamtéž
 • podzim/zima 2002: Mansové, Sverdlovská oblast, SZ Sibiř
 • léto 2001: Kanada, NWT, Alberta, seznamovací výzkum mezi nativními etniky severní Kanady, Dene first nation, posuzování možnosti komparace dat získaných na Sibiři
 • zima 2000/01: samostatná výzkumná práce mezi etniky Mansů, Sverdlovská oblast a Lesními Něnci
 • léto 1999: pokračování výzkumu u severních Chantů
 • léto 1998: cesta do Jamalo-něneckého autonomního okruhu, SZ Sibiř, etnikum Lesní Něnci, počátek výzkumu jejich lovecko-rybářské kultury konfrontované s postupující těžbou ropy a zemního plynu
 • léto 1997: tamtéž
 • léto 1996: expedice na ruský sever, 1. terénní výzkum u etnika severních Chantů (Polární Ural)
 • léto 1995: první pobyt v Rusku, oblast Karélie
 • MONOGRAFIE: TORAVA, příroda a lidé, vyprávění sibiřských lovců, Dauphin, 2003
 • Lidé z tundry a tajgy, in Koktejl, č.5, 2000
 • Přívětivá tvář Sibiře, in Říše divů, květen, 2000
 • Sibiřští lovci, in Wampum Neskenonu, č.3, 2000
 • Lidé Sibiře, účast na výstavě zaměřené na Sibiř, MZM Brno, 2001
 • Ropa a lidé, in Vesmír, č.5, 2003
 • Těžba ropy ničí sibiřskou kulturu, in LN, 3. 5. 2003
 • Indiáni od Velkého Otročího jezera, in Lidé a Země, č.6, 2003
 • Lidé tundry a tajgy, in Navýchod, č.2, 2003
 • Jeden den S. Nikolajeviče, in Navýchod, č.3, 2003
 • Jak vznikla země, in Navýchod, č.2, 2004