1351424798-bpfull

doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D.

docent

film, vizuální antropologie, umění

Ocenění:

 • Cena za nejlepší edukativní pořad vytvořený studenty 1993
 • Prix Non pereant 2.místo 1997
 • Prix Non pereant 1.místo 2002
 • Ocenění Zlatá pecka 1997, 1998, 2000

Kontakt

tomas.petran@upce.cz

Kancelář

KG 08 023

Konzultace v LS 2020/2021

Konzultace probíhají prostřednictvím online komunikace po předchozí domluvě.

 • Vzdělání
 • Akademická a vědecká praxe
 • Publikační činnost
 • Audiovizuální tvorba
 • 1986 -1991: FAMU - Katedra dokumentární tvorby
 • 1989 -1990: Ecole Nationale Louis Lumiere Paris
 • Doktorandské studium na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě, titul PhD. získán v prosinci 2006 obhajobou práce "Credo ergo sum (Teorie /pro / iluzionisty)"
 • 1998 - 2002: externí pedagog FAMU (Teorie a historie dokumentárního filmu, Katedra dokumentární tvorby)
 • 2002 - dosud: pedagog FAMU, Centrum audiovizuálních studií (Dějiny dokumentární kinematografie, Teorie střihové skladby, ročníkový vedoucí > vedení dílny CAS, multimediální laboratoř, Institut intermédií
 • 2002 - 2005: proděkan FAMU pro zahraniční styky
 • 2004 - 2007: externí pedagog - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra archeologie
 • od 2005: externí pedagog - Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra sociálních věd, Kabinet sociální antropologie
 • 2004 - dosud: vedení filmových workshopů a letních kursů v ČR, na Slovensku, v Makedonii (organizovaných FAMU i dalšími institucemi), příležitostné přednášky na VŠMU v Bratislavě, pro Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Spolupráce na společných grantových projektech s Ústavem pro soudobé dějiny AVČR (orální historie), Etnologickým ústavem AVČR (vizuální antropologie), dokumentace archeologických výzkumů a restaurátorských prací (Egyptologický ústav, KAR ZČU, Archaia, Gema Art Group).

 

Publikační a vědecká činnost

PETRÁŇ, T. Kinovlaky - dvojí mobilta. In Vlak zvaný film : sborník příspěvků z 16. česko-slovenské filmologické konference. Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov, 2016. s. 36-52 s. ISBN 978-80-970420-4-2.

PETRÁŇ, T. Etnografický film: průnik vědeckého a uměleckého zakoušení světa Národopisná revue, 2014, vol. XXIV, no. 1, s. 15-31. ISSN: 0862-8351.

PETRÁŇ, T. Vizuální antropologie. In Integrální antropologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2014. 19 s. ISBN: 978-80-7387-816-0.

PETRÁŇ, T. Antropologie... proč vizuální? Cargo : časopis pro kulturní/sociální antropologii, 2011, vol. 2010, no. 1, 2, s. 80-104. ISSN: 1212-4923.

PETRÁŇ, T. Ecce Homo. Esej o vizuální antropologii.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 306 s. ISBN: 978-80-7395-341-6.

PETRÁŇ, T. - KAFKA, L. Betlemáři. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2009. 223 s. ISBN: 978-80-87112-21-2

 • Iluminace - časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, č.1, 1993, ročník V. - Od archeologie filmu k "nové historii" (k otázkám historického pramene)
 • "Hranice (ve) filmu", konference Národního filmového archivu v Poněšicích 1998
 • přednáška "Imaginární hranice" (hranice mezi filmem a televizí, hranice mezi dokumentem a hraným filmem) - in: Iluminace, NFA Praha 1999
 • "Hvězda v dokumentárním filmu" sborník z Česko-slovenské filmologické konference v Modre 2005, in: Kino-Ikon, Bratislava 2006
 • "Credo ergo sum (teorie /pro/ iluzionisty)" dizertační práce, VŠMU 2006

Režisér, kameraman, producent > Praxe

 • 2008 > Zahájení habilitačního řízení na FAMU (habilitační práce "Ecce Homo, esej o vizuální antropologii"). Dokončení déletrvajícího filmového projektu "Cinémensonge (film-lež)", nominovaného do soutěže MFDF Jihlava, grant Fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie MK ČR na film "Sedmnáct" o divadelním uskupení Buchty a loutky", realizace projektu "Od Popelce do Letnic" (lidové zvyky postního a velikonočního období) pro Etnologický ústav AVČR, natáčení hodinového filmu pro cyklus České televize "Původní český dokument" (film "Vidím město...?", vysílání leden 2009).
 • 2007 > Realizace scénických projekcí (polyekran) pro projekt "Světla a stíny Vyšehradu". Třídílný dokumentární film "Lety do minulosti". Dokumentární filmy: "Oltář Vladěny Tesařové", "Poslední fatwa" (o citadele ve městě Erbil v Kurdistánu), "Policajtova studna" (archeologický výzkum v oázách v Egyptě), natáčení projektu "Antifa" pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Německu, USA a Kanadě.
 • 2006 > Realizace středometrážního historického filmu Aïne (stereoskopický film, kombinace hraného, 3D animace a dokumentárního filmu). Natáčení v Kurdistánu, Irák: archeologická expedice, kameraman.
 • 2004, 2005 > Realizace multimediálních stálých expozic (Informační centrum Keltské kultury Nižbor, Muzeum Podlipanska Český Brod)
 • 2000 - 2005 > Realizace projektu šestnácti dokumentárních filmů "Nositelé tradic, žijící a oživené lidské poklady", pod záštitou UNESCO spolu s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR.
 • 2003 > Třináctidílný loutkový seriál "Hurvínkův rok" pro ateliery Bonton Zlín.
 • 2001 > Účast na antropologické a archeologické expedici do Rumunska - kameraman.
 • 2000 > Natáčení v Číně.
 • 1994 - 2000 > externí režisér a kameraman ČT (dokumentární filmy, magazíny o umění a kultuře, přímé přenosy z divadel. Cykly Zjizvená tvář země, ArteFakta, večery na téma a další).
 • 1990 - 2000 > režisér množství hudebních videoklipů zpočátku populární, později i vážné hudby.
 • 1990 - 1996 > pomocných režisér na řadě zahraničních francouzských filmů a dalších filmových projektů realizovaných v Čechách a na Slovensku

Multimediální a výstavní činnost

 • Informační centrum keltské kultury na zámku v Nižboru, pro Ústav archeologické památkové péče stř. Čech, 2004, 2005, 2006. Koncepce a realizace multimediální expozice ve dvou etapách. Realizace prostorového řešení, technického řešení, tvorba animací a interaktivních prezentací, projekcí. Technická realizace stereoskopické projekce a architektonické řešení kinosálu.
 • Bitva u Lipan a její odraz v českých dějinách, Podlipanské muzeum Český Brod, pro Regionální muzeum v Kolíně 2005. Koncepce a realizace multimediální expozice, prostorové, světelné a technické řešení, tvorba projekcí a interaktivních prezentací.
 • Kolínsko - území s archeologickými nálezy a letecká prospekce. Výstava, spolu s Ústavem archeologické památkové péče stř. Čech (Regionální muzeum v Kolíně 2000, Kouřim 2000).
 • The Day after ... Tchernobyl (videoartová instalace na základě found footage autorského 8mm filmu z roku 1986) - Výtvarný festival BLACK, Pardubice 2006, instalace na náměstí ve výkladu městské knihovny září - říjen 2006.
 • Lety do minulosti - Národní muzeum v Praze, realizace projekcí a stereoskopického kina pro výstavu, podzim, zima 2007.

Filmy

 • Aïne (30 min., CINEPOINT 2006) Středometrážní stereoskopický film, kombinující postupy hraného filmu, 3D animace a dokumentu. Filmový epos o keltském hrdinovi, lásce, úkladné vraždě a archeologii. Scénář, kamera, režie, střih. Součást expozice Informačního centra keltské kultury v Nižboru.
 • Cinémensonge (73 min., CINEPOINT 2008) Film - lež, experimentální ověřování filmových teorií. Střih: Pavel Kolaja, zvuk: Michal Holubec, hudba: Vít Brukner a Tomáš Procházka. Uvedeno v soutěži MFF dokumentárních filmů Jihlava 2008.

Dokumentární filmy

 • Strážce, FAMU 1987, vysílala ČST 1990. Dokumentární portrét sochaře Olbrama Zoubka.
 • Desky zemské, FAMU 1990. Cena na Festivalu edukativních pořadů 1992.
 • Svět je ještě větší, CINEPOINT 1991. Portrét romského výtvarníka Rudy Dzurka (Vysíláno ČT v pořadu ArteFakta 1999).
 • Botič, potok chudých, ČT 1995. Portrét Jiřího Lehovce, vysíláno ČT 1995, 1996, 1997, 1999, 2000.
 • Znamení na cestě - ČT, TS Radima Smetany 1999. Stylizovaný dokument o divadle Buchty a loutky, 40min.
 • Maska červené smrti - ČT, TS Radima Smetany 1999. Hudebně dokumentární horror, filmová dramatizace hudby, inspirované povídkou Edgara Allana Poea.
 • Střet světů i věků - CINEPOINT, zkrácenou verzi vysílala ČT, TS Radima Smetany 2000. Celovečerní cestopisný dokument o putování po jižní Číně.
 • Za všemi čaji Číny - CINEPOINT 2000, vysílání ČT 2000. Hodinový dokumentární cestopis o nejvzácnějších čínských čajích a hledání nejstaršího čajovníku na světě.
 • Pondělí v Šanghaji - CINEPOINT 2000, 20min. Paradoxy současné Číny, dva světy na dvou březích řeky. Film vybraný pro festival Songes dune nuit DV v Paříži.
 • Dvě vily v jednom městě - CINEPOINT 2000, 30min. Osudy a rekonstrukce dvou vil architekta Adolfa Loose v Praze Střešovicích a na Smíchově (střih Michal Cuc).
 • Hospodáři na hranici - CINEPOINT 2001, 30min. Dokumentární film o problémech zemědělců po obou stranách šumavské hranice, v Čechách i v Bavorsku a o hledání společných cest v transformující se společnosti na prahu třetího tisíciletí. Česká a německá verze.
 • Týnské varhany - CINEPOINT 2001, 60min. Rekonstrukce unikátního nástroje - nejstarších pražských varhan, návrat k tradici česko-německé spolupráce. Spolu s Josefem Platzem. Vysíláno ČT 2002. Film vznikl za finanční podpory česko-německého fondu budoucnosti. Česká, německá a anglická verze. První cena Prix non-pereant 2003.
 • Oltář Vladěny Tesařové CINEPOINT 2007, 20min. Vznik unikátního skleněného oltáře v Dobré Vodě u Hartmanic na Šumavě.
 • Poslední fatwa - CINEPOINT 2007, 28min. Poslední okamžiky života 6 tisíciletí osídleného opevněného města - Citadely v Erbilu v Kurdistánu před vysídlením všech obyvatel.
 • Policajtova studna - CINEPOINT 2007, 52min. Výzkumy českých archeologů a egyptologů v oázách v Západní poušti v Egyptě.
 • Lety do minulosti CINEPOINT 2007, 3x 25min. Historie a současnost letecké archeologické prospekce v Evropě. Film vznikl ve spolupráci s English Heritage, Archeologickým ústavem Slovenské akademie věd v Nitře v rámci projektu Culture 2000.
 • Vidím město...? - ČT 2008, 57 min. Urbanistická vize (nebo její absence) Prahy. Kamera, režie.
 • Cyklus "Nositelé tradic, žijící a oživené lidské poklady": Ve spolupráci s Etnologickým ústavem AVČR, podpořeno grantem Ministerstva kultury ČR.
 • Malíř ze ztraceného ráje. Portrét Václava Hrabánka, tvůrce lidových podmaleb na skle.
 • Řezbář křestanského nebe. Portrét řezbáře Michala Tesaře. Ve spolupráci s Etnologickým ústavem AVČR.
 • Nůškaři a košíkáři.
 • ... za tři fajfky tabáku.
 • Perly Jizerských hor. Výroba korálků od ručně taženého tyčového skla po domácké navlékání.
 • At to frčí, at to šlape! Saně, rohačky, vlčky, sněžnice, kropě, lyže - doprava na sněhu i sportovní radovánky v horách.
 • Pochoutky a pokroutky. Legendy spojené s výrobou místních cukrářských specialit: Miletínské modlitbičky, Hořické trubičky a Štramberské uši. Karel Jaromír Erben, Napoleon Bonaparte a tatarský vpád na Moravu a mýty zapečené do těsta.
 • Hračkáři z Vysočiny. Výroba soustružených hraček, domácí i manufakturní. Cesta dřevěných hraček z Českomoravské vysočiny do světa. Musaion film Uherský Brod 2006.
 • Cyklus "Betlémáři" (v rámci cyklu "Nositelé tradic, žijící a oživené lidské poklady"): cyklus osmi třicetiminutových dokumentů podpořených grantem Ministerstva kultury ČR.
 • Mechanické betlémy. Mezinárodní festival filmů o umění FIFA2002 v Montrealu.
 • Betlémy z Ústí nad Orlicí, Králické betlémy, Betlémy z mouky a másla, Rodinná tradice, Třeštské betlémy, Příbramské jesličky, Čas nad Betlémem

Divadelní práce

 • Co se v nedělní škole neučilo - Divadlo v Řeznické sezóna 1994-5. Adaptace povídek M.Twaina. Režie.
 • Světla a stíny Vyšehradu - Happy End Production, 2007. Realizace scénických filmových projekcí pro multimediální projekt Lucie Poláčkové.