Úprava harmonogramu odevzdávání kvalifikačních prací v letním semestru akademického roku 2020/2021

Kvalifikační práce lze mimořádně na písemný návrh vedoucího práce odevzdávat:

  • pro studenty přihlášené na jarní termín až do 30. 4. 2021,
  • pro studenty přihlášené na podzimní termín až do 31. 7. 2021. Tento písemný návrh musí být odsouhlasen a podepsán vedoucím pracoviště a zaevidován na sekretariátech pracovišť.

Tento písemný návrh musí být odsouhlasen a podepsán vedoucím pracoviště a zaevidován na sekretariátech pracovišť.

V Pardubicích 8. 3. 2021

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.,
děkan Fakulty filozofické UPa