Výběrové řízení na KSKA

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice
výběrové řízení

na obsazení místa akademického pracovníka / akademické pracovnice pro:

Katedru sociální a kulturní antropologie

  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na aplikovanou antropologii, antropologii politickou (není podmínkou). Plný pracovní úvazek na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou).

Kvalifikační požadavky pro obsazení místa:

Vysokoškolské vzdělání v oboru sociální antropologie, etnologie či oboru příbuzném.  Akademický titul Ph.D.

Uchazeč/​ka o výše uvedenou pracovní pozici nemá v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v ústavu AV ČR; o případnou dočasnou výjimku je nutno požádat předem děkana fakulty.


Předpokládaný termín nástupu: 15. března 2022 nebo dle dohody

Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.

K přihlášce doložte strukturovaný životopis, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech a přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti. (Vzor přihlášky naleznete na www.upce.cz v sekci Volná místa – Podklady k výběrovému a přijímacímu řízení na pracovní místa).

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů doručte do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení, tj. do 25. února 2022 elektronicky na adresu: barbora.krpatova@upce.cz  (do předmětu e‑mailu uveďte název pozice). Konání samotného výběrového řízení předpokládáme v termínu
4. března 2022 od 10:00 hod.
, uchazeči ještě budou s předstihem vyrozuměni zvláštním dopisem.

Nebo poštou na adresu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

děkanát FF

Studentská 84

532 10 Pardubice

KSKA
28. 1. 2022