Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Katedra sociální a kulturní antropologie vypisuje výběrová řízení (do 8. 6. 2022) na

  • 1 místo odborného asistenta sociální a kulturní antropologie (nebo příbuzného oboru) se zaměřením na antropologii aplikovanou. Na dobu určitou, jako náhrada za mateřskou dovolenou, plný úvazek.
  • 1 místo profesora, docenta, nebo odborného asistenta sociální a kulturní antropologie (nebo příbuzného oboru), plný úvazek.

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst: Uchazeč o výše uvedené pracovní pozice nemá v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v ústavu AV; o případnou dočasnou výjimku je nutno požádat předem děkana fakulty.

Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.

Předpokládaný nástup: 1. září 2022 nebo dle dohody.

K přihlášce doložte strukturovaný životopis, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech a přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti. (Vzor přihlášky naleznete na www.upce.cz v sekci Volná místa – Podklady k výběrovému a přijímacímu řízení na pracovní místa).

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů doručte do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení, tj. do 8. 6. 2022 elektronicky na adresu: barbora.krpatova@upce.cz  (do předmětu e‑mailu uveďte název pozice). Konání samotného výběrového řízení předpokládáme v termínu 21. 6. 2022. Uchazeči budou s předstihem vyrozuměni zvláštním dopisem.

nebo poštou na adresu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

děkanát FF

Studentská 84

532 10 Pardubice

KSKA
16. 5. 2022