Výběrové řízení

1 místo odborného asistenta nebo docenta/​profesora v oboru sociální a kulturní antropologie či oboru příbuzném, se specializací na vizuální antropologii či migrační studia (možná jsou i jiná zaměření), na 0,5 úvazek; v tomto konkrétním případě platí níže uvedená výjimka děkana: úvazek na jiné VŠ nebo v ústavu AV ČR není překážkou

Předpokládaný nástup 1. února 2021, nebo dle dohody.

K přihlášce doložte strukturovaný životopis, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech a přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti.

Mzdové zařazení: podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.

Přihlášku je nutno doručit do 30 dnů od zveřejnění, tj. do dne 8. ledna 2021 elektronicky na adresu: barbora.krpatova@upce.cz, Do předmětu e‑mailu uveďte název pozice.

Nebo poštou na adresu: Univerzita Pardubice, děkanát FF, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Zasláním životopisu uchazeč/​ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

EN – half-time position in social anthropology — deadline — 8. 1. 2021 at the Department of Social and Cultural Anthropology, Universtity of Pardubice: associate professor or professor — half-time — 0.5 Required: Ph.D. (for assistant professor), habilitation (for associate professor) or professorship — in social anthropology, sociology, ethnology or related fields (social geography, etc.).

Welcomed: specializing in visual anthropology or migration studies (other specializations are possible) Starting: 1. 2. 2021 or by agreement. Working at another university or at the institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic is not an obstacle

Application must be accompanied by structured curriculum vitae, overview of pedagogical, scientific and publishing activities, certified copies of documents on academic degrees. 

Applicants would be expected to have communicative knowledge of Czech only after 2 years on the job. Deliver the application electronically to: barbora.krpatova@upce.cz (state the name of the position in the subject line of the e‑mail) — or mail to Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Děkanát, Studentská 84, 532 10 Pardubice, Czech Republic