Biograf – Vizuální antropologie

Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům.

Čas: 22.6 – 31.8.2020

Kontakt: Lívia Šavelková — livia.savelkova@upce.cz