Interní směrnice

Interní směrnice pro úpravu závěrečných a seminárních prací závazná pro studenty oboru Sociální a kulturní antropologie na KSKA FF UPa Platnost od 10. 11. 2015 (aktualizace říjen 2020)

Interní směrnice

Směrnice KSKA pro zadávání závěrečných prací (platí od 4. 1. 2021 a nahrazuje předchozí směrnice KSKA pro zadávání závěrečných prací)