Referent/​referentka v odboru azylové a migrační politiky

Místo výkonu práce: Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí 

Ministerstvo vnitra nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru azylové a migrační politiky, oddělení mezinárodní ochrany Kostelec nad Orlicí, ID 17004978

Náplň práce:

 • samostatné vedení správního řízení ve věci mezinárodní ochrany dle zákona
  č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů,
 • provádění úkonů správního řízení, vypracovávání podkladů pro rozhodování a návrhů rozhodnutí o žádostech o mezinárodní ochranu,
 • administrativní a evidenční činnosti spojené se správním řízením.

Základní informace:

 • místo výkonu práce: Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou, nejdéle však
  do 16. 09. 2022 s možností prodloužení) s 3měsíční zkušební dobou;
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 12., zařazení podle nařízení vlády 304/2014 Sb.,
  o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
  po zapracování možný osobní příplatek, odměny;

Předpokládaný nástup: 01. 03. 2022 / dle domluvy.

Požadavky:

 • bakalářský nebo magisterský studijní obor, vhodné i pro absolventy;
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení Vyhrazené (zajistí po nástupu úřad);
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR;
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office);
 • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič;
 • zvládání konfliktních a stresových situací;
 • všeobecný přehled se zaměřením na politickou a bezpečnostní situaci ve světě

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní indispozičního volna
 • zvýhodněné závodní stravování/​stravovací šeky
 • FKSP.

Povinné náležitosti přihlášky do přijímacího řízení:

 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • před nástupem doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • před nástupem výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

Bližší informace poskytne:
Ing. Renáta Saparbajevová, tel. 974 520 382

Doručení přihlášky:
Nabídku se strukturovaným životopisem je možné zaslat nejpozději
do 15. 02. 2022 na e‑mailovou adresu: oampkost@mvcr.cz a do předmětu e‑mailu uveďte přijímací řízeníKostelec“.

Na nabídky zaslané po uvedeném datu nebude brán zřetel. Odpovědi budou zaslány pouze uchazečům, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.

KSKA
9. 2. 2022